DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Barry T. Rouse

Tennessee Üniversitesi
Veteriner Fakültesi - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Aşılamada Neredeyiz ve Hedeflerimiz.

Prof. Dr. Erken Kassymov

Ulusal Agrarian Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Biyoloji Güvenliği Anabilim Dalı - KAZAKİSTAN

Konglitinasyonun kompleks fikzasyon testi için kuru konglitinasyonun serumunun üretilmesi ve uygulanması.

Prof. Dr. Ilia Tsachev

Mikrobiyoloji, Bulaşıcı ve Parazit Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı
Veteriner Fakültesi Trakya Üniversitesi - BULGARİSTAN

Tek Tıp - Tek Sağlık, Bulgaristan'da insanlar, köpekler ve atlar arasındaki Lyme Borreliosis, granülositik Anaplazmozis ve monositer Ehrlichiosis.

Prof. Dr. Jürgen A. Richt

Diagnostik Tıbbi Patobiyoloji
Kansas Eyalet Üniversitesi - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Rift Vadisi Humması görülen hayvanlarda kontrol stratejilerinin geliştirilmesi.

Prof. Dr. Kamil Tayfun Çarlı

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Veteriner Fakültesi
ULUDAĞ Ünversitesi - TÜRKİYE

Bir araştırmanın orjinalitesi ve önemi.

Prof. Dr. Munir Iqbal

Kuş Gribi Grubu Başkanı
Pirbright Enstitüsü - İNGİLTERE

NHEJ-CRISPR/Cas9 ve Cre-Lox Sistemleri Kullanılarak Avian Influenza Virüsüne karşı Bivalent Ördek Enteritis Aşısının Geliştirilmesi.

Prof. Dr. Osman Erganiş

Mikrobiyoloji AD. Veteriner Fakültesi
SELÇUK Üniversitesi - TÜRKİYE

Türkiye’de Aşı AR-GE ve Üretimi.

Prof. Dr. K. Serdar Diker

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Veteriner Fakültesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi – TÜRKİYE

Bakterilerde Tüm Genom Sekansı

Prof. Dr. Stefan Schwarz

Mikrobiyoloji ve Salgın Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Enfeksiyon Hekimliği Merkezi Veteriner Bölümü
Freie Universität Berlin - ALMANYA

Hayvan Kökenli Bakterilerde Oksazolidinon Direnç Genleri.

Dr. Miguel A. Jiménez Clavero

Hayvan Sağlığı Araştırma Merkezi Başkanı
Ulusal Tarım ve Gıda Araştırma ve Teknoloji Enstitüsü - İSPANYA

Batı Akdeniz'de Batı Nil Virüsü: Yaygın epizootik, epornitik ve zoonotik bir hastalığın lokal özellikleri.

Dr. John McGiven

Hayvan ve Bitki Sağlığı Ajansı
Bruselloz Referans Laboratuvarı - İNGİLTERE

Brusellozun serolojik tanısında ve aşı dizaynında yeni antijenler.

© Copyright 2017 FOK Digital. All Rights Reserved.